Informasjon Publisert 12.01.2015
Samarbeid-3P

Tid: onsdag 11. og torsdag 12. februar 2015
Stad: Hotel Alexandra Loen

Sjå programmet her      Sjå pris her        Påmelding her

Påmeldingsfrist: 19. januar.

Tema for LUIN 2015: «analysekompetanse»

Regionnettverket for barnehage og skule hadde temaet «analysekompetanse» som framlegg til årets LUIN. Arrangøren meiner at det viktigaste med analysereiskapar, er å forstå korleis indikatorar/vurderingar skal nyttast i utviklingsprosessar. Det er viktig å sjå ulike vurderingar i samanhang.

Etter råd frå mellom andre Knut Roald, kontakta vi difor Conexus for ein dialog om dette. Fire av Nordfjordkommunane har valt å innføre Vokal og Puls – program som er utvikla av Conexus. Conexus har også teknisk ansvar for dei nasjonale vurderingsprogramma. Opplegget for 11. februar er i utgangspunktet felles for barnehage og skule. Conexus sender ein som har hovudansvar for kommune- og skule-nivået, – og ein annan som får ansvar for barnehagenivået denne dagen.

Det er ikkje ein føresetnad, men ein fordel, om rektorane og kommunenivået kjenner litt til Puls før samlinga.

Informasjon Publisert 13.08.2014
2014 Barnehage konferanse

Velkomne til kursdagar for barnehagetilsette i Nordfjord 6.-7.oktober på Hotell Alexandra.

Slagordet for konferansen i år er :  ” 1, 2, 3 -  er du som vaksen med?”. Fokuset er den menneskelege ressursen som ein av dei viktigaste enkeltfaktorane for å jobbe med medverknad, sikre vennskap, trygghet og  lærande barnehagar .

Deltakaravgift maks 1400 kr for begge dagar, inkl overnatting og maks 800 for dagpakke Endeleg pris vert fastsett etter at kursdagane er ferdige. Vi har kompetansemidlar som vil bli nytta og tal deltakarar vil difor bli avgjerande for stk pris.

Endeleg program vert sendt ut til barnehagane så snart det er klart.

Frist for påmelding er satt til 30.8.2014.

Påmelding her:

https://response.questback.com/strynkommune/nordfjordkonferansen2014/

Informasjon Publisert 23.04.2014
Nordfjordkursa 2014

Kursopplegget for Nordfjordkursa i august 2014 er no klart.

For påmelding til kurs trykk her
(Påmeldingsfrist 10. mai)

For meir informasjon om kursa last ned kursdokumentasjon her.

Informasjon Publisert 13.11.2013
første skoledag

Oppvekstleiarane i regionen har bestemt at det skal utformast ny IKT-plan for skule og barnehage. Bakgrunnen for å sette i gang dette arbeidet er nasjonale føringar for IKT-strategi oppvekst. 

Informasjon Publisert 14.10.2013

Presentasjon frå kurset i klasseleiing med Inger Bergkaste ligg som vedlegg

Informasjon Publisert 16.09.2013
Terje Melås

Tema er:
Kurs nr. 1 "VENNSKAP OG FELLESKAP- dei viktigaste skapa  i barnehagen!"
Kurs nr. 2: "Barn sin språkkvardag, mulighetar og utfordringar for barnehagen"

 

Informasjon Publisert 27.08.2013

Ivar Haug sin presentasjon frå kurs nr. 7 i Hornindal 14. august.

Informasjon Publisert 27.08.2013

Presetasjonar frå kurset i Selje 14. og 15. august.

Informasjon Publisert 29.04.2013

FBI, forum for barnehageutvikling i Nordfjord, har hausten 2012 arbeidet med ein rekrutteringskampanje, som er tenkt å nå ut til førskolelærarar om å søkje jobb i vår region.

Informasjon Publisert 09.04.2013
fokusIKT 2013

Med bakgrunn i felles regional satsing på IKT mot oppvekstsektoren i dei sju Nordfjordkommunane, blei det onsdag 10. april 2013 gjennomført ein felles fokusIKT dag i Nordfjord. Samlinga blei ein trivelig dag med fagleg påfyll og gode diskusjonar rundt oppvekst og IKT.

Sophus
Selje
Gloppen
Hornindal
Stryn
Bremanger
Vågsøy
Eid