Informasjon Publisert 13.08.2014
2014 Barnehage konferanse

Velkomne til kursdagar for barnehagetilsette i Nordfjord 6.-7.oktober på Hotell Alexandra.

Slagordet for konferansen i år er :  ” 1, 2, 3 -  er du som vaksen med?”. Fokuset er den menneskelege ressursen som ein av dei viktigaste enkeltfaktorane for å jobbe med medverknad, sikre vennskap, trygghet og  lærande barnehagar .

Deltakaravgift maks 1400 kr for begge dagar, inkl overnatting og maks 800 for dagpakke Endeleg pris vert fastsett etter at kursdagane er ferdige. Vi har kompetansemidlar som vil bli nytta og tal deltakarar vil difor bli avgjerande for stk pris.

Endeleg program vert sendt ut til barnehagane så snart det er klart.

Frist for påmelding er satt til 30.8.2014.

Påmelding her:

https://response.questback.com/strynkommune/nordfjordkonferansen2014/

Informasjon Publisert 23.04.2014
Nordfjordkursa 2014

Kursopplegget for Nordfjordkursa i august 2014 er no klart.

For påmelding til kurs trykk her
(Påmeldingsfrist 10. mai)

For meir informasjon om kursa last ned kursdokumentasjon her.

Informasjon Publisert 03.01.2014
Samarbeid-3P

Tid: onsdag 12. og torsdag 13. februar 2014
Stad: Hotel Alexandra Loen

Sjå programmet her              Prisar her                  Påmelding her

Tema for LUIN-samlinga 2014 er : 

Korleis skape endring i skule og barnehage. 

- Kva gjer vi for å gjennomføre sentrale og kommunale styringssignal slik at tiltak kjem eleven / barnet til nytte?

Målet for konferansen er å få belyst dette temaet med bakgrunn i forsking og å gje praktiske døme på korleis skular og barnehagar arbeider for å skape endring i sine organisasjonar. Gjennom refleksjon og drøfting  i nettverks-  og kommunegrupper inviterer vi til tilbakemeldingar  på det vidare arbeidet med å utvikle lærande organisasjonar i Nordfjordregionen.


Informasjon Publisert 13.11.2013
første skoledag

Oppvekstleiarane i regionen har bestemt at det skal utformast ny IKT-plan for skule og barnehage. Bakgrunnen for å sette i gang dette arbeidet er nasjonale føringar for IKT-strategi oppvekst. 

Informasjon Publisert 14.10.2013

Presentasjon frå kurset i klasseleiing med Inger Bergkaste ligg som vedlegg

Informasjon Publisert 16.09.2013
Terje Melås

Tema er:
Kurs nr. 1 "VENNSKAP OG FELLESKAP- dei viktigaste skapa  i barnehagen!"
Kurs nr. 2: "Barn sin språkkvardag, mulighetar og utfordringar for barnehagen"

 

Informasjon Publisert 27.08.2013

Ivar Haug sin presentasjon frå kurs nr. 7 i Hornindal 14. august.

Informasjon Publisert 27.08.2013

Presetasjonar frå kurset i Selje 14. og 15. august.

Informasjon Publisert 29.04.2013

FBI, forum for barnehageutvikling i Nordfjord, har hausten 2012 arbeidet med ein rekrutteringskampanje, som er tenkt å nå ut til førskolelærarar om å søkje jobb i vår region.

Informasjon Publisert 09.04.2013
fokusIKT 2013

Med bakgrunn i felles regional satsing på IKT mot oppvekstsektoren i dei sju Nordfjordkommunane, blei det onsdag 10. april 2013 gjennomført ein felles fokusIKT dag i Nordfjord. Samlinga blei ein trivelig dag med fagleg påfyll og gode diskusjonar rundt oppvekst og IKT.

Sophus
Selje
Gloppen
Hornindal
Stryn
Bremanger
Vågsøy
Eid