Informasjon Publisert 23.04.2014
Nordfjordkursa 2014

Kursopplegget for Nordfjordkursa i august 2014 er no klart.

For påmelding til kurs trykk her
(Påmeldingsfrist 10. mai)

For meir informasjon om kursa last ned kursdokumentasjon her.

Informasjon Publisert 03.01.2014
Samarbeid-3P

Tid: onsdag 12. og torsdag 13. februar 2014
Stad: Hotel Alexandra Loen

Sjå programmet her              Prisar her                  Påmelding her

Tema for LUIN-samlinga 2014 er : 

Korleis skape endring i skule og barnehage. 

- Kva gjer vi for å gjennomføre sentrale og kommunale styringssignal slik at tiltak kjem eleven / barnet til nytte?

Målet for konferansen er å få belyst dette temaet med bakgrunn i forsking og å gje praktiske døme på korleis skular og barnehagar arbeider for å skape endring i sine organisasjonar. Gjennom refleksjon og drøfting  i nettverks-  og kommunegrupper inviterer vi til tilbakemeldingar  på det vidare arbeidet med å utvikle lærande organisasjonar i Nordfjordregionen.


Informasjon Publisert 13.11.2013
første skoledag

Oppvekstleiarane i regionen har bestemt at det skal utformast ny IKT-plan for skule og barnehage. Bakgrunnen for å sette i gang dette arbeidet er nasjonale føringar for IKT-strategi oppvekst. 

Informasjon Publisert 14.10.2013

Presentasjon frå kurset i klasseleiing med Inger Bergkaste ligg som vedlegg

Informasjon Publisert 16.09.2013
Terje Melås

Tema er:
Kurs nr. 1 "VENNSKAP OG FELLESKAP- dei viktigaste skapa  i barnehagen!"
Kurs nr. 2: "Barn sin språkkvardag, mulighetar og utfordringar for barnehagen"

 

Informasjon Publisert 27.08.2013

Ivar Haug sin presentasjon frå kurs nr. 7 i Hornindal 14. august.

Informasjon Publisert 27.08.2013

Presetasjonar frå kurset i Selje 14. og 15. august.

Informasjon Publisert 29.04.2013

FBI, forum for barnehageutvikling i Nordfjord, har hausten 2012 arbeidet med ein rekrutteringskampanje, som er tenkt å nå ut til førskolelærarar om å søkje jobb i vår region.

Informasjon Publisert 09.04.2013
fokusIKT 2013

Med bakgrunn i felles regional satsing på IKT mot oppvekstsektoren i dei sju Nordfjordkommunane, blei det onsdag 10. april 2013 gjennomført ein felles fokusIKT dag i Nordfjord. Samlinga blei ein trivelig dag med fagleg påfyll og gode diskusjonar rundt oppvekst og IKT.

Informasjon Publisert 08.03.2013
FokusIKT 2013

Stad:  Operahuset Nordfjord (Eid)
Tid:  10.04.2013 kl 09.30-16.45
Deltakaravgift: kr 400,- inkl. kaffi og to måltid
Last ned programmet her.    Påmelding her.

Sophus
Selje
Gloppen
Hornindal
Stryn
Bremanger
Vågsøy
Eid