Stryn ungdomsskule

Adresse:
Tonningsgt. 82
6783 Stryn

Publisert av Karin Sæten. Sist endra 03.11.2015
Stryn ungdomsskule
Stryn ungdomsskule.

Stryn ungdomsskule ligg rett aust for Stryn sentrum. Skulen var ein av dei første i landet som starta opp med 9-årig skule i 1957. Skulen fekk nytt påbygg i 1995 med nye klasserom og arbeidsplassar til lærarane. Skulen har skuleåret 2015/2016 194 elevar og har 30 tilsette. Elevane kjem frå barneskulane Rand, Nordsida, Tonning og Oppstryn.

Skuleåret 2015/2016 skal vi utvikle kompetansen vår i skriving som grunnleggande ferdigheit i alle fag. I tillegg vil skulen arbeide vidare med vurdering og lesing i alle fag.

Stryn ungdomsskule har ein visjon som vi jobbar etter. Visjonen vår er : "Stryn ungdomsskule er ein skule der alle synest det er godt å vere og godt å lære"
Visjonen tek utgangspunkt i verdiar og haldningar som vi meiner er viktige for at alle brukarar av Stryn ungdomsskule skal oppleve skulen som ein positiv lærestad og arbeidsplass. Det skal vere rom for at alle skal kunne utvikle seg i eit trygt, sosialt, kulturelt og fagleg felleskap.

Stryn ungdomsskule
Ungdomsskulen sett frå sør.
Stryn ungdomsskule
Basketballbana.
Stryn ungdomsskule
Gymnastikksalen med Strynebygda i bakgrunnen.
Sophus
Selje
Gloppen
Hornindal
Bremanger
Vågsøy
Eid