Informasjon Publisert 27.01.2012
Resultatleiing overlevering

På tredje året arbeider barnehagane i Selje kommune med kvaliteten i barnehagane -- med utgangspunkt i resultatleiing.

To gongar årleg samlar alle tilsette i alle fire barnehagane seg for felles overlevering av siste halvårs arbeid med kvalitetsheving på utvald fokusområde.

Informasjon Publisert 06.01.2012
skjermbilde_nettvett1.jpg

Det er lagt ut nye ressursar om nettvett i Ranselen under "Vett på nett". Ressursane er delt inn i tre kategoriar: litteratur, internettsider og filmar.

Informasjon Publisert 19.12.2011
interface_sophus_stryn.jpg

I desember har det blitt nokre endringar på oppsettet av Sophusportalen. Dette for å gjere portalen meir brukarvenleg og appellerande for brukarane.

Informasjon Publisert 06.12.2011
Thorvald Moen

Dag 2 av av IKT - seminar for Sogn og Fjordane , for oppvekstsektoren i fylket onsdag 30.11.2011 er no gjennomført. Tema for seminaret er pedagogisk og administrativ bruk av IKT i skule og barnehage samt nasjonale satsingsområde innan IKT.

Lenkje til evaluering for seminaret

 

Informasjon Publisert 06.12.2011
Arne Berge

Dag 1 av IKT - seminar for Sogn og Fjordane er no i full gang. Målgruppa for samlinga er leiarar, pedagogar og IKT-ansvarlege i skular og barnehagar i Sogn og Fjordane. Formålet med samlinga er å dele erfaring og kompetanse mellom regionane i fylket. Tema for seminaret er pedagogisk og administrativ bruk av IKT i skule og barnehage samt nasjonale satsingsområde innan IKT.

Informasjon Publisert 17.11.2011
ransel_1.jpg

Det er publisert nye filmar under artikkelen "Vett på nett" i Ranselen. Filmane ligg nederst i artikkelen.

Informasjon Publisert 18.10.2011
clg 1

Bakgrunn
Arbeidet med å legge grunnlag for utvikling av læringsplattform for skulane i Nordfjordregionen vart intensivert på nyåret 2011. Fronter har vore i bruk ved dei fleste skulane i regionen dei siste åra.

Informasjon Publisert 05.09.2011

Nettvettboka

Foreldre, studentar og lærarar kan hausten 2011 ta i bruk boka "Barn og unge på nett". Den gis ut av Post- og teletilsynet (PT) i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og vil blant anna inngå i lærarundervisninga.

 

 

Informasjon Publisert 01.09.2011
Oppadbhg samling3

Dei regionale barnehagekursa 10. og 11. oktober er no klare.

Kursavgift: kr.400,- pr. deltakar/dag (inkl. lunch)
Ta med: utstyr til eigne notatar!
Meld deg på her innan : 11. september 2011

For meir informasjon om kursa og påmelding sjå meir informasjon i denne artikkelen.

Informasjon Publisert 01.09.2011
skole3

Nedanfor finn du dokumentasjon som er brukt under Nordfjordkursa 11. og 12. august 2011. Klikk på lenkja/ene under det einskilde kurs for å laste ned dokumentasjonen.

Sophus
Selje
Gloppen
Hornindal
Stryn
Bremanger
Vågsøy
Eid